ESF  Ieguldījums tavā nākotnē

Projektu līdzfinansē Eiropas savienība
ES

Par projektu Projekta grupa Projekta aktivitātes Projekta rezultāti Publicitāte Saites EnglishProjekts
"Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem"
Projekta Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141

Projekta realizācijas vieta:
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts


Informācija atjaunota 2012.gada 28.novembrī