Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.11.2016

Zinātniskais personāls:

Dr.phys. Alberts Kristiņš (laboratorijas vadītājs)          

Tehniskais personāls:

M.Sc. Irina Gvardina, M.Sc. Jānis Melderis, M.Sc. Juris Veinbergs, Pjotrs Kaļiņikovs

Par laboratoriju

LU CFI Radioelektronikas laboratorija dibināta pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados kā P.Stučkas LVU Pusvadītāju problēmu laboratorijas Radioelektronikas grupa. Tā tika veidota no praktiskās elektronikas speciālistiem un nodarbojas ar jaunu unikālu iekārtu un mērierīču izstrādi un izgatavošanu zinātniskiem eksperimentiem un tautassaimniecībai.

Pēdējo desmit gadu laikā Radioelektrohikas laboratorija ir nodarbojies ar šādiem galvenajiem jautājumiem:
 1. Unikālu mērīšanas un kontroles sistēmu un iekārtu izstrāde un izgatavošana, tai skaitā
  • augstsprieguma slēdžu un transformatoru darbības pārbaudes iekārtas;
  • apkārtējās vides parametru (temperatūra, apgaismojums, mitrums) reģistrēšanas iekārtas;
  • daudzkanālu daudzlīmeņu datu savākšanas un vadības sistēmas;
  • caurlaides, piekļuves un signalizācijas sistēmas un to komplektējošais aprīkojums (dažāda veida kontrolieri, pultis, nolasītāji, izpildierīces);
  • kontrolieru un datoru programmatūras izstrāde pēc pasūtījuma.
 1. Automātiskās vadības un kontroles sistēmas.
 2. Citas specifiskas problēmas.
Meklējam sadarbības partnerus.

Mūsu adrese:

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija
Telefoni:   +371 7260856, +371 26546144
Fakss:       +371 7132778
E-pasts:     kristin@latnet.lv