Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.11.2016

Apkārtējās vides temperatūras un relatīvā mitruma kontrole

Ir izstrādātas temperatūras un mitruma mērīšanas sistēmas, kurās izmanto amerikāņu firmas Dallas Semiconductor (Maxim) termometrus DS18B20 - DS1822 un citus, kā arī loggerus DS1923.

Izmantošanas sfēra - visās vietās, kur ir nepieciešams kontrolēt temperatūru vai/un mitrumu, piemēram, dažādu pārtikas produktu, zāļu, ķīmisko preparātu pārstrādes, glabāšanas un pārvadāšanas vides monitorings.

Sistēma ļauj novērot esošo situāciju reālā laika režīmā uz datora monitora, kā arī savākt iepriekš uzkrātos datus no devējiem, kuri ir darbojušies autonomā režīmā. Sistēma nodrošina devēju parametru uzstādīšanu, datu arhivēšanu un grafisko attēlošanu. 

Mūsu adrese:

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija
Telefoni:   +371 7260856, +371 26546144
Fakss:       +371 7132778
E-pasts:     kristin@latnet.lv