Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.11.2016

RE laboratorijas attīstības un sasniegumu vēsture

LU CFI Radioelektronikas laboratorija jau desmitiem gadu strādā pēc horizontāli orientētas darbības struktūras, veicot visu CFI struktūru pasūtījumu izpildi un sniedzot tehnisku palīdzību un konsultācijas par aktuālajām problēmām elektronikas jomā.

Radioelektronikas daļa ilgus gadus pēc CFI fiziķu un citu organizāciju pasūtījumiem izstrādāja un izgatavoja specializētas pētniecības iekārtas (fotonu skaitītāji, taumetri, termoregulatori, impulsu selektori, specializēti barošanas avoti utt.).

Jau no PSRS laikiem Radioelektronikas laboratorija nemitīgi cenšas palielināt pētniecisko izstrāžu komercializācijas līmeni. Pati CFI  dibināšanas un ēkas uzcelšanas finansiālā puse lielā mērā tika nodrošināta ar radioelektronikas daļas, konstruktoru biroja un darbnīcu izstrādātajiem un izpildītajiem līgumdarbiem, kurus pasūtīja Padomju Savienības vadošie zinātniskie institūti un PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi.

Radioelektronikas laboratorija vienmēr ir sekmējusi akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību un atbalstījusi kopīgus pētījumus ar projekta partneriem (piemēram, ERAF projekts kopā ar SIA FONONS). Sadarbībā ar Latvijas valsts varas iestādēm pēc Ārlietu ministrijas pasūtījuma izveidojām un uzstādījām Skrundas lokatora starojuma kontroles sistēmu. Valsts Hidrometeoroloģiskajai pārvaldei izveidojām vides kvalitātes novērojumu datu monitoringa un savākšanas automatizētu sistēmu, kā arī realizējām desmitiem citu projektu.

Var teikt, ka Radioelektronikas laboratorija jau ilgus gadus strādā atbilstoši CAMART2 deklarētajiem principiem, uz kuriem turpmākajos gados plāno pāriet arī CFI kopumā.

Mūsu adrese:

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija
Telefoni:   +371 7260856, +371 26546144
Fakss:       +371 7132778
E-pasts:     kristin@latnet.lv